جدیدترین ها

راهنمایی هایی برای حمام نوزادان

اگرچه ابتدا نوزادان در زمان حمام مدام گریه می کنند اما به سرعت بچه ها عاشق آب می شوند، در اینجا چند راهنمایی برای اینکه زمان حمام را برای شما و فرزندتان ایمن ودلپذیر تر کند. چه موقع از وان حمام کودک استفاده کنیم؟  نوزاد خود را با اسفنج بشوید تا بند ناف خشک شود و بیفتد. (اگر او ختنه شده باشد، منتظر بمانید تا آنرا نیز بهبود ی...

ادامه مطلب